Hatha yoga

Hatha yoga is de meest bekende vorm van yoga in Nederland. In deze lessen ligt het accent vooral op fysieke oefeningen (asana), ademhaling en ontspanning. Door deze yogatechnieken te beoefenen kan men zich bewuster worden van de werking van lichaam en geest.

  • De fysieke oefeningen kunnen zorgen voor een toename van soepelheid, kracht en evenwicht;
  • De mentale oefeningen kunnen zorgen voor een toenemend concentratievermogen;
  • De invulling van de les verschilt van docent tot docent;
  • Het uiteindelijke doel van Hatha yoga is om mensen in contact te brengen met zichzelf, zoals ze werkelijk zijn;
  • Hen laten ervaren dat ze uit meer bestaan dan lichaam, gedachten en emoties alleen en dat ze in harmonie kunnen leven met alle lichamelijke, psychische en emotionele delen van zichzelf.
Dag Tijdstip Docent Proefles mogelijk? Bijzonderheden
 Dinsdag  19.00 – 20.15 Maya De Wilde Ja

Wijzigingen in het lesrooster en lesuitval kun je vinden in ons lesrooster: https://yoga4u.newhealthcentre.com/informatie/lesrooster/