Huisregels

Huisregels New Health Centre | Yoga4U

Locatie en tijdens les:

 • De Yoga ruimten zijn 15 minuten voor aanvang van de les geopend.
 • Gelieve min. 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn zodat de les op tijd kan starten.
 • Gelieve stilte en rust in de gang en in de Yoga ruimten.
 • Eten is niet toegestaan in de Yoga ruimten.
 • Drank in de Yoga ruimten mag uitsluitend mits in goed afgesloten bidon of flesje.
 • Mobiele telefoons dienen tijdens de yoga les uit of op vliegtuigmodus te staan.
 • Yoga ruimten mogen niet worden betreden met schoenen. Schoenen, jassen en tassen blijven buiten de Yoga ruimten.
 • Kostbare spullen mogen mee de Yoga ruimten in.
 • Ben je in bezit van een eigen yoga mat gelieve deze mee te nemen.
 • Het is verplicht om een grote badhanddoek of deken te gebruiken over de yogamat tenzij de yogamat van jezelf is.

Alle lessen gaan het gehele jaar door tenzij:

 • Behalve de 6 weken zomervakantie, dan hanteren wij een aangepast lesrooster
 • de docent ziek is of afwezig om andere gegronde reden.
 • de lesdag op een officiële feestdag valt en er geen aangepast rooster is aangeboden.

Annuleringvoorwaarden:

 • Je dient het annuleren van workshops/cursussen altijd per mail aan ons door te geven. De annulering is pas rond, wanneer je ook daadwerkelijk een bevestiging van onze kant hebt ontvangen. Let hier op!
 • Voor Workshop geldt: Een geboekte workshop kun je tot 3 weken voor aanvang kosteloos annuleren. Daarna bedraagt annuleren 50% van het workshopstarief.
  Annuleer je binnen 1 week voor aanvang van de workshop, dan is het volledige bedrag verschuldigd.

Annuleren door New Health Centre|Yoga4U

 • Bij onverhoopte annulering van de lezing/training/workshop door NHC|Yoga4U wegens onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen, worden betalingen per omgaande en volledig teruggestort, tenzij de deelnemer voor een andere datum kiest.

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
 • NHC|Yoga4U is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.
 • Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent.
 • NHC|Yoga4U behoudt zich het recht cursisten te weigeren indien zij hiervoor een gegronde reden kent.
 • Deelname aan één van de lessen betekent akkoord met de algemene voorwaarden.